Các bản tin đã phát hành năm 2003 – Issued newsletters in 2003
Trong các bản tin chuyên đề Nông Sản, Thực phẩm & Đồ uống, chúng tôi sẽ lần lượt đưa lên các Yêu cầu chào hàng như sau:   In the Newsletters of Agri-products, Foodstuffs & Beverage, the categories will be issued as followings:
         
  Rượu cồn   Alcohol  
  Các sản phẩm quả, hạt   Bean Products  
  Đồ uống   Beverages  
  Bánh mì & Bánh bích quy   Bread & Biscuit  
  Thực thẩm đóng hộp   Canned Food  
  Các sản phẩm từ sữa   Dairy Products  
  Trái cây đông lạnh và trái cây khô   Frozen & Dried Fruit  
  Dầu ăn   Edible Oil  
  Thức ăn nhanh   Fast-Food  
  Phụ gia thực phẩm   Food Additives  
  Thực phẩm đông lạnh   Frozen Food  
  Sản phẩm mật ong   Honey Products  
  Thịt và gia cầm   Meat & Poultry  
  Mì ăn liền   Noodles  
  Thức ăn nhanh   Snacks  
  Đồ gia vị & Gia vị   Spices & Seasonings  
  Thức ăn có chứa tinh bột   Starch  
  Đường   Sugar  
  Trà   Tea  
  Các loại khác   Others  
         
     

Các sản phẩm/hàng hóa của Quý vị đang Xuất khẩu hoặc có khả năng xuất khẩu? Quý vị đang tìm kiếm những khách hàng mới, thị trường mới hoặc tìm những yêu đơn hàng cho hàng hóa đặc thù của Công ty? Nếu chưa tìm được những đơn hàng/những khách hàng tiềm năng tại các Bản tin này – đề nghị xem các bản tin kế tiếp. Hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi nếu Quý vị có bất kỳ yêu cầu cụ thể nào khác.

As if your products/commodities able to export and you are seeking customers/new partners in foreign market, but you not yet found them here - please take a look at the next newsletters or you may send direct inquiries to us for further advices and supports.

Điền vào mẫu đơn này để tải về - Fill in this form to down load

Để tải bản tin xuất khẩu về, vui lòng điền vào các thông tin dưới đây. Từ lần thứ hai trở đi, Quý vị chỉ cần điền vào địa chỉ e-mail. Sau khi điền các thông tin, Quý vị nhấn vào nút Submit để tải bản tin về.

For the first download of Export Newsletter, please fill in all information below. From the second time, just fill in the email address then click Submit button to download your Newsletter.

       
  Name  
  Position  
  Company  
  Address  
  Phone  
  Fax  
  Email *  
  Web URL